ANGÅENDE COVID-19

Det kommer en del frågor till Grand Service som rör det nya coronaviruset covid-19. Det råder full förståelse för att ni känner oro inför den rådande situationen och här kommer information från Grand Service.

Det nya coronaviruset leder till sjukdomen covid-19 (står för coronavirus disease 2019). Sjukdomen bröt ut i Wuhan i Kina i december 2019, och finns nu i alla kontinenter.

Grand Service följer utvecklingen dagligen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Enligt Folkhälsomyndigheten blir de allra flesta som smittas lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Kunskapen om viruset utvecklas hela tiden.

Ingen av vår personal eller dess anhöriga har haft semester eller vistats i någon av de extra riskområden som finns i dagsläget. Risken att smittan ska spridas i Sverige bedöms idag som mycket hög. Mer information finns på folkhalsomyndigheten.se.

God handhygien gäller, vi har gått ut med tydliga rekommendationer till all personal att tänka på att tvätta händerna noggrant, undvika att röra vid ansiktet och att använda handsprit. Vi spritar av kontaktytor på vårt kontor. Vi vet att coronaviruset sprids genom kontakt mellan människor och genom droppsmitta (hostningar och nysningar). Därför är det extra viktigt att alltid nysa och hosta i armvecket. Undvik nära kontakt med sjuka människor och stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor.

Önskar ni som kund boka på ytterligare städning i framförallt kök och WC samt spritning i primära kontaktytor vänligen kontakta oss nedan.